Ons privacybeleid - samengevat

Onze vereniging hecht eraan de privacy van de leden en de bezoekers zo goed mogelijk te waarborgen. Daarom is de toegang tot gegevens uit het ledenbestand beperkt tot de functionarissen van het bestuur die daar daadwerkelijk iets mee moeten.

Gegevens van onze leden worden niet aan derden verstrekt noch verkocht.

Ieder lid kan aan de secretaris inzage verzoeken in de gegevens die van hem of haar geregistreerd zijn en kan verzoeken om deze te wijzigen of te wissen.

Aan de bezoekers van onze concerten wordt gevraagd of zij bezwaar hebben tegen publicatie van foto-, film- of geluidsopnames van het concert. Aan een dergelijk bezwaar wordt door ons tegemoetgekomen, voor zo ver dat binnen onze invloedssfeer ligt.

Scherzando gemengd koor. Driebergen.

© 2013-2018 Scherzando ·